INFORMACIJE O FIRMI

Vajbal DOO

Preduzeće „Vajbal“ osnovano je 1992. godine, a stovarište je otvoreno 1995. godine u Pančevu. Bavimo se veleprodajom i maloprodajom raznog građevinskog materijala na čelu sa CRH cementom, izolacionim materijalima, betonskim gvožđem itd.

Cement je hidraulično vezivo, tj. fino mleveni neorganski materijal koji, kada je pomešan sa vodom, stvara pastu koja se vezuje i očvršćava reakcijom i procesom hidratacije i koji posle očvršćavanja zadržava svoju čvrstoću i stabilnost čak i pod vodom.

Cementi se dele na obične cemente, koji su najtraženiji i najviše primenjeni cementi na gradilištima, i na specijalne cemente koji su namenjeni posebnim potrebama i radovima (npr. sulfatno-otporni cementi, ekspanzivni cementi, brzostvrdnjavajući cement…)

CRH cement za individualnu gradnju pogodan je za spravljanje različitih marki betona, od MB 10 do MB 30, tako da može da se primenjuje za:

izgradnju individualnih stambenih objekata kao i izgradnju poslovnih objekata manjih gabarita i spratnosti
proizvodnju betonskih prefabrikata (betonskih ploča za uređenje dvorišta i trgova, betonskih blokova, kao i raznih drugih proizvoda od betona)

staze, platoe, betonske ograde
podzemne radove i podloge
izradu cementnih i produžnih maltera

Vezivo je proizvod na bazi cementa koji služi za unutrašnje i spoljašnje malterisanje objekata ili za zidanje. CRH vezivo NoviMal pogodno je za unutrašnje i spoljašnje mašinsko i ručno malterisanje, kao i za zidanje. Različitim recepturama se dobijaju specijalno prilagođeni malteri koji se razlikuju sastavom, a samim tim i u čvrstoćama kao i u sadržaju uvučenog vazduha.
Pridržavajući se recepture za malterisanje sa CRH NoviMalom, priprema se takav malter čija su svojstva u svežem i očvrslom stanju prilagođena spoljašnjem i unutrašnjem malterisanju a krajnji efekat je omalterisani zid bez pukotina, koji ne vlaži, i koji „diše“.
Pridržavajući se recepture za zidanje sa CRH NoviMalom priprema se takav malter čija su svojstva u svežem i očvrslom stanju prilagođena za zidanje a krajnji efekat je dobra čvrstoća zida.

Na našem stovarištu možete da pronađete:

CRH cement za individualnu gradnju – vreće od 25 i 50 kg, palete 2 tone

CRH NoviMal – vreće od 25 kg, palete 2 tone

Primena gvožđa u građevini u početku je imala dekorativnu ili praktičnu primenu, a ne strukturnu. U arhitekturi i enterijeru, gvožđe se koristi za izradu kapija i okova, rešetki, stepenišnih ograda, nadstrašnica, tremova i slično.

Betonsko gvožđe ili armatura se koristi u građevinarstvu za pravljenje konstruktivnih elemenata u kombinaciji sa betonom. Beton koji u sebi sadrži armaturu nazivamo armirani beton. Betonsko gvožđe možemo podeliti na glatku armaturu GA i rebrastu armaturu RA. U prilogu je data tablica težine glatke i rebraste armature.

Na našem stovarištu možete da pronađete sledeće proizvode od gvožđa:

Glatka armatura svih profila
Rebrasta armatura svih profila
Aluminijumski gelenderi
Kvadratne cevi
Pravougaone cevi
Okrugle i okrugle precizne cevi
Ovalne – elipsoidne cevi
Zatvoreni D profili
ZP profili
Građevinski podupirači i tronošci
Ramovska skela
Obostrano nosive mreže
Uzdužno nosive mreže
Eksere
Paljenu žicu
Kapije
Alu ograde

Klasični blokovi za gradnju – giter blok

Pregradni blokovi – Optimalno rešenje za kvalitetno, brzo i ekonomično izvođenje pregradnih zidova. Mala težina, izuzetna ravnost površine (manje maltera), odličan nosač maltera, ekološki proizvod.

FERT grede sa blokovima ispune su osnovni materijal za savremene međuspratne konstrukcije. Mala sopstvena težina gredica (8,50-13,00 kg/m), obezbeđuje lako postavljanje na zidove i malu sopstvenu težinu celokupne konstrukcije.

Prefabrikovani blokovi se proizvode od lakoagregatnog betona, postupkom vibro-presovanja. Namenjeni su za zidanje svih vrsta zidova debljine 20 i 25 cm. Dimenzije blokova su 19x39x19 cm i 24x39x19 cm.
Proizvodi od lakog betona imaju dobra termoizolaciona, zvukoizolaciona i mehanička svojstva. Primena lakog betona u građevinarstvu beleži konstantan porast, jer se njihovom primenom snižava cena izgradnje, zbog smanjene mase i zbog smanjenog utroška termoizolacionih materijala.

Cigla ili opeka je zidni građevni materijal koji se dobija formiranjem, sušenjem i pečenjem plastične smese glinenog materijala, peska i vode. Opeka je najmasovniji proizvod keramičke industrije. Opeka se deli na punu opeku, šuplju opeku, zidne blokove, monte i specijalne opeke.

Na našem stovartištu nudimo ove proizvode sledećih proizvođača :

Toza Marković – Kikinda
Trudbenik – Ub
Xella – Ytong
Polet Novi Bečej (Nexe Grupa)
Wienerberger
Naša sloga

http://www.vajbal.com

GALERIJA

Vajbal DOO

KONTAKTIRAJTE NAS

SEDIŠTE FIRME

Bavaništanski put 18

26000 Pančevo

TELEFON

013/331-291

013/33-12-92

E-MAIL

vajbal@ptt.rs