SUDEX D.O.O

INFORMACIJE O FIRMI

Sudex DOO je preduzeće koje se bavi proizvodnjom peleta u kontrolisanim uslovima u skladu sa propisanim standardima i uz upotrebu najnovije tehnologije u procesu proizvodnje. 

Drveni pelet je efikasno ugljenik-neutralno gorivo – na gram ispuštenog CO2 angažuje se jedan gram u fotosintezi, te se tako održava odnos ugljenika u prirodi. Sagoreva tako čisto da je skoro nemoguće videti dim iz dimnjaka, a iza sebe ostavlja oko 1% pepela.Sagorevanjem drvenog peleta gotovo da se uopšte ne proizvodi kreozot, glavni uzročnik požara u pećima i kaminima.

U procesu proizvodnje drvenog peleta koriste se tone i tone piljevine, strugotina i otpadnog drveta, odnosno nusproizvoda drugih industrija – sve ovo bi u suprotnom završilo na deponijama. Prerađuje se sav drveni otpad koji se vraća nazad u proizvodnju.

GALERIJA

SUDEX D.O.O

KONTAKTIRAJTE NAS

SEDIŠTE FIRME

Homoljska bb

12316 Žagubica

TELEFON

069/310-38-50

E-MAIL

sudexdoo@hotmail.rs

haduckibreg@gmail.com

Podelite!