INFORMACIJE O FIRMI

Fabrika stočne hrane Rumix D.O.O.
Već 2000. godine izgrađen je novi objekat i ubačena oprema italijanske proizvodnje, te postaje prava Fabrika stočne hrane poznata širom Srbije, sa kapacitetom od 10 t/h stočne hrane i velikim skladišnim prostorijama što u vidu silosa što u podnim magacinima. Proširenje kapaciteta pratila su i druga ulaganja u stručni kadar, laboratorijsku opremu i transportna sredstva. 

Poslovna politika Rumix-a je stalno unapređenje procesa proizvodnje, korišćenjem najsavremenijih uređaja od automatskog doziranja komponenti, preko horizontalne mešalice, automatske vage, ekstrudera i peletirke. Velika pažnja poklanja se odabiru i kontroli kvaliteta sirovina koje ulaze u sastav stočne hrane. Koristimo najsavremenija naučna saznanja u oblastima ishrane životinja i ista koristimo samo kada su dobro proverena u proizvodnoj praksi. Tako da koristimo veliku paletu najsavremenijih nutritivnih dodataka stočnoj hrani kao što su: sintetske aminokiseline (lizin, metionin i treonin), arome, zaslađivači, zakiseljivači, prebiotici, probiotici, organski mikro elementi i dr. 

RUMIX D.O.O. je ostvario međunarodni sertifikat ISO i HCCP kojim se potvrđuje da se proizvodnja u Rumix-u odvija po strogo utvrđenim međunarodnim standardima kvaliteta, odnosno pod strogo kontrolisanim nadzorom od nabavke kvalitetnih sirovina, procesa proizvodnje pa sve do skladištenja i distribucije do krajnjeg korisnika. 

Proizvodni program Rumix-a obuhvata proizvodnju potpunih i dopunskih smeša za većinu životinja koje čovek uzgaja (živina, svinje, goveda, ovce, koze, kunići, golubovi) i divljač (fazani, jarebice, divljesvinje, jeleni), kao ivitaminsko mineralnih smeša (premixa). Kvalitet ovih smeša u skladu je sa važećim pravilnikom o kvalitetu hrane za životinje a smeše koje ne podležu ovom pravilniku izrađene su po proizvođačkoj specifikaciji i po zahtevu kupaca.

GALERIJA

Rumix D.O.O.

KONTAKTIRAJTE NAS

SEDIŠTE FIRME

Iriška 91

22400 Ruma

TELEFON

022/474-999

E-MAIL

rumix@mts.rs

SAJT