Rasadnik Stupljanin Sadnice kalemova, voća, ruža i ukrasno drveće
rasadnik stupljanin velika drenova