INFORMACIJE O FIRMI

Poljoprivredna stručna služba Zrenjanin d.o.o. 

razvila se iz stanice za zaštitu bilja osnovane još davne 1956. godine. U toku svog postojanja PSS Zrenjanin je menjala organizacione oblike rada, ali joj je osnovni cilj bio uvek isti, unapredjenje poljoprivredne proizvodnje.

Na osnovu Zakona o stručnim službama krajem 1993 god. iz Instituta za poljoprivredu i veterinu se izdvaja veterinarska služba, te ostaje samo DP Institut za poljoprivredu, koji se 1994 god. transformiše u DD Institut za poljoprivredu a kasnije u AD.

Naučna dostignuća iz oblasti poljoprivrede proveravana su i primenjivana u edafsko-ekološkim uslovima banatske ravnice. Posebno angažovanje službe bilo je, a i sada je, na edukaciji poljoprivrednih stručnjaka i zemljoradnika – proizvođača. Rezultate ovog istraživačkog rada PSS Zrenjanin je saopštavala u neposrednim kontaktima, na stručnim savetovanjima, seminarima, na kongresima u zemlji i inostranstvu. Publikovala je više stotina naučnih i više hiljada stručnih radova. Na svim poslovima radilo je više od 60 diplomiranih inženjera poljoprivrede, 6 magistara i 9 doktora nauka.

Svojom delatnošću PSS Zrenjanin obuhvata:

 • istraživački rad,
 • transfer i projektovanje tehnologije u poljoprivrednoj proizvodnji,
 • savetodavni rad na imanjima odabranih domaćina kao i davanje saveta svim proizvođačima u regionu,
 • pedološka istraživanja i projektovanje u oblasti navodnjavanja,
 • kontrolu plodnosti zemljišta,
 • aprobaciju semenskih useva,
 • laboratorijska ispitivanja kvaliteta semena,
 • zdravstvenu kontrolu semena i semenskog materijala,
 • kontrolu kvaliteta poljoprivrednih proizvoda,
 • dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju,
 • idejne projekte u oblasti ratarske i povrtarske, stočarske i voćarske proizvodnje,
 • matičenje i licenciranje stoke,
 • izgradnja i adaptacija objekata,
 • receptura krmne smeše za sve vrste domaćih životinja 
 • organizovanje i održavanje stručnih skupova tematskog tipa iz svih oblasti poljoprivrede.

PSS Zrenjanin trenutno zapošljava 1 magistra poljoprivrednih nauka, 1 magistra fizičke hemije 18 diplomiranih inženjera poljoprivrede različitih profila, 1 dipl.ecc., 1 inženjera poljoprivrede i 6 poljoprivrednih tehničara.

PSS Zrenjanin ima strukturu zaposlenih koja “pokriva” ove segmente poljoprivredne proizvodnje:

 • ratarstvo i povrtarstvo;
 • zaštitu bilja i DDD;
 • ishranu bilja i ispitivanje zemljišta;
 • semenarstvo;
 • melioracije;
 • stočarstvo;
 • voćarstvo i vinogradarstvo

u svim drugim sferama delatnosti intenzivno se radi na unapredjenju poljoprivredne proizvodnje a i u oblasti naučno-istraživačkog rada.

Naučno-istraživački rad PSS Zrenjanin je direktno povezan sa naučno-istraživačkim i obrazovnim institucijama u zemlji, kao što su Poljoprivredni fakulteti u Novom Sadu i Beogradu, Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, Institut za kukuruz u Zemun – Polju, Institut za primenu nauke u poljoprivredi u Beogradu, Institut za krmno bilje u Kruševcu itd.

POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA “ZRENJANIN” D.O.O.

KONTAKTIRAJTE NAS

SEDIŠTE FIRME

Petra Drapšina 15

23100 Zrenjanin

TELEFON

023/548-501

522-735

fax:023/548-616

E-MAIL

instzr@beotel.rs

SAJT