MONT-R DOO BEOGRAD

INFORMACIJE O FIRMI

MONT-R DOO BEOGRAD

Osnovna delatnost preduzeća je pružanje usluga izrade, montaže, remonta i održavanja energetskih i industrijskih objekata.

MONT-R je osnovan 2003. godine i od tada, svoj poslovni uspeh zasniva na visokoj profesionalnosti i kvalitetu svojih usluga, kao i partnerskom odnosu kako sa podugovaračima, kupcima, krajnjim korisnicima, tako i sa drugim zaintresovanim stranama a, u cilju zadovoljenja njihovih zahteva i potreba iz domena poslovanja preduzeća.

Realizovano je više poslova na izradi, montaži i remontu energetskih i industrijskih postrojenja u našoj zemlji, Češkoj, Slovačkoj, Finskoj, Sloveniji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Nemačkoj. Poslovi većeg obima izvršeni su u MSK u Kikindi, RNP Pancevo, NIS u Novom Sadu, TE Kostolac, TE “Nikola Tesla” u Obrenovcu, JKP Beogradske elektrane, Fabrici šećera “Donji Srem” u Pećincima, Fabrici šećera “Bačka” u Vrbasu, Senti, Kovačici i dr.

MONT-R raspolaže sopstvenom opremom za poslove montaže i demontaže, ali se akcenat stavlja na partnerske odnose sa snažnim firmama iz ove oblasti. U SR Nemačkoj, MONT-R ima registrovan Pogon radi ugovaranja i izvođenja radova.

Ukupnu površinu 1500m², proizvodno – poslovnog objekta, MONT-R je izgradio tokom 2009/2010.god. i nalazi se u mestu Meljak, pored Beograda. To značajno doprinosi poboljšanju procesa, pružanju usluga, kao i poboljšanju radne sredine i motivaciji zaposlenih. Preduzeće ima oko 270 zaposlenih, kompetentnih za obavljanje svojih poslova, a koji se permenentno obučavaju za primenu referentnih ISO standarda i raznih stručnih specijalističkih znanja i veština.

Više o nama na našem sajtu

http://www.mont-r.com

GALERIJA

Mont-r doo

KONTAKTIRAJTE NAS

SEDIŠTE FIRME

Oslobođenja 2b

11194, Rušanj

TELEFON

011/8340-808

E-MAIL

office@mont-r.rs