Feršped D.O.O.

INFORMACIJE O FIRMI

Današnja delatnost preduzeća može se svrstati u dve osnovne grupe usluga:

I Usluga carinskog posredovanja

Na zahtev komitenta, Feršped pruža stručnu pomoć već u fazi ugovaranja posla stručnim savetima kod tarifiranja robe prema Carinskoj tarifi;

 • Pruža usluge uvoznog i izvoznog carinjenja robe u koordinaciji sa svojim poslovnicama širom Srbije
 • Pruža usluge izrade carinskih propratnica pri uvozu na graničnim prelazima
 • Pribavijanje svih vrsta uvozno-izvoznih dozvola
 • Posredovanje pri osiguranju robe
 • Sukcesivno carinjenje robe (opreme)
 • Specificira carinske i druge pripadajuće dažbine
 • Preuzima zastupanje u drugostepenom postupku

II Usluga transporta

 1. Avio transport
 2. Železnički transport
 3. Kamionski transport
 4. Zbirni transport
 5. Pomorsko – rečni transport
 6. Kontejnerski transport
 7. Skladištenje robe

III Usluga skladištenja u carinskim magacinima Feršpeda:

– Beograd – Gl. železnička stanica – Ostružnica
– Valjevo
– Lapovo

IV Usluga pretovara
u železničkoj stanici Mladenovac, portalnom
dizalicom,  nosivosti 35 t: kontejnera 20 ft,
kamenih  blokova, betonskih elemenata i drugih tereta

GALERIJA

Feršped D.O.O.

KONTAKTIRAJTE NAS

SEDIŠTE FIRME

Nemanjina 6

11000 Beograd

TELEFON

011/ 361-2501

011/361-2747

011/361-5178

011/361-5931

E-MAIL

office@fersped.co.rs

Podelite!