pejić produkt

INFORMACIJE O FIRMI

Reciklaža-Sekundarne sirovine-Otpad

Firma se bavi otkupom i preradom sekundarnih sirovina, skladištenjem i tretmanom neopasnog i opasnog otpada.

 NEOPASNI OTPAD       

• otkup i prijem otpada

• merenje i razvrstavanje otpada

• tretman otpada

• skladištenje 

• pakovanje otpada

Mehaničko sečenje, plameno rezanje, presovanja otpada i dekompozicija otpada.

 OPASNI OTPAD

prijem opasnog otpada na lokaciju postrojenja za upravljanje otpadom

skladištenje opasnog otpada u eko-kontejnerima

čuvanje eko-kontejnera, njihova otprema sa lokacije i prijem praznih eko-kontejnera

 RECIKLAŽA

sakupljanje, izdvajanje, prerada iz iskorišćenih stvari i materijala

BS Alfa Invest group D.O.O.

KONTAKTIRAJTE NAS

SEDIŠTE FIRME

Vlaški Do bb

12370 Žabari

TELEFON

065/448-19-15

012/276-166

012/276-167

E-MAIL

alphagroup012@hotmail.com