ATB Fod doo Bor

INFORMACIJE O FIRMI

ATB Fod doo Bor

Ona se odnosi na proizvodnju rezervnih delova, opreme, postrojenja, montažu novih i investiciono održavanje postojećih rudarskih, metalurških, hemijskih i drugih objekata u sličnim ili srodnim tehnologijama.

Razvojno-tehničko narastanje ATB FOD-a ogleda se kroz bogat fond tehničke dokumentacije. U registru koji se vodi od 13. januara 1940. god. premašena je brojka od 93.000 crteža, koja se svakim danom uvećava zahvaljujući najsavremenijoj tehnologiji koju ATB FOD danas koristi pri projektovanju.

Dugogodišnjim sticanjem iskustva u projektovanju, proizvodnji i montaži mašinske i elektro opreme, rezervnih delova, sklopova i podsklopova za rudarsku industriju, metalurgiju, neorgansku hemiju, a i za ostale industrijske grane, za potrebe RTB-a, ATB FOD je sazreo za izlazak van RTB-a kako na domaće tako i na strano tržište.

Maja 2008.god. privatizacijom ATB FOD postaje clanica ATB Grupe jednog od najpoznatijih industrijskih holdinga sa sedištem u Austriji.

ATB Grupa marta 2012 god. prelazi u vlasništvo kineske kompanije Wolong.

Postoje programi koji su na tržištu dokazali svoju komercijalnu izvesnost ili se odmaklo sa razvojem novih proizvoda. To je cilj kome stremi ATB FOD. To je njegova sadašnjost i alternativa za budućnost.

Proizvodni program:

 • Pumpe za hidromešavine
 • Transporteri
 • Razmenjivači toplote
 • Oprema za pripremu mineralnih sirovina
 • Oprema za sisteme za otprašivanje
 • Vibrosita i vibrododavači
 • Uređaji za stresanje prašine

Mašinska oprema za hidroelektrane Fransis turbine

 • Kaplan turbine
 • Pelton turbine
 • Cevne turbine
 • Leptirasti predturbinski zatvarači
 • Lopatice sprovodnog aparata
 • Izrada delova

Elektro oprema Niskonaponska oprema

 • Srednjenaponska oprema
 • Mašinski inžženjering
 • Elektroinžženjering
 • Oprema pod pritiskom

USLUGE

 • Usluge remonta električnih mašina
 • Usluge montaže i sklapanje mašinske opreme i instalacija
 • Usluge elektro montažže
 • Usluge izrada opreme i rezervnih delova
 • Elektrotehnička merenja

GALERIJA

ATB FOD D.O.O. BOR

KONTAKTIRAJTE NAS

SEDIŠTE FIRME

Đorđa Vajferta 16

19210 Bor

TELEFON

064/856-54-62

030/423-147

E-MAIL

fod@rs.atb-motors.com

Podelite!