INFORMACIJE O FIRMI

ALFA LAB ALEKSANDROVAC

Laboratorijska fizička, hemijska i mikrobiološka analiza hrane i predmeta opšte upotrebe

Akreditovana laboratorija za ispitivanje ATS br. 01-149,

Rešenjem Ministarstva za poljoprivredu br. 320-05-00100/2012-08

ovlašćena za fizičko hemijska ispitivanja i senzorna ocenjivanja šire i vina.

GALERIJA

ALFA LAB ALEKSANDROVAC

KONTAKTIRAJTE NAS

SEDIŠTE FIRME

Kruševačka 3

37238 Aleksandrovac

TELEFON

063/57-85-05

037/355-49-86

037/578-530

E-MAIL

alfalabvinozupa@gmail.com

SAJT