INFORMACIJE O FIRMI

AGENCIJA ZA SOFTVERSKE USLUGE POSLOVNI PROGRAMI BEOGRAD

Maksimalno smo okrenuti prema korisniku

– Obuka obuhvata više korisnika

– Sistem se uvodi veoma brzo

– Program samostalno kontira

– Sve zakonom propisane evidencije

– Dokumenti se unose samo jednom

– IT’S USER FRIENDLY SOFTWARE

– Program je i pored svoje sveobuhvatnosti, jednostavan za razumevanje i lak za korišćenje, čak i za neobučenog korisnika.
– Maksimalno je pojednostavljen unos podataka – samo prepišite dokument.
– Neograničen broj komitenata za koje radite – za računovodstvene agencije.

Za preduzeća, rešeni, tekući, operativni, poslovi: Fakturisanje, nabavka, proizvodnja, uvoz-izvoz kao i mnoštvo operativnih i računovodstvenih izveštaja.

Uputstva su deo ovog sajta i pisana su kao “dijagrami toka” – lako se čitaju i primenjuju.

Pogledajte i stranicu Galerija gde je u “slajd formi” prikazan deo poslova koje ovaj paket programa obavlja.

RADIMO DALJE

– Ako se bavite uslugama ili nekim standardnim fakturisanjem – periodicno:

Pogledajte dopunjen program za fakturisanje usluga.

– Ako ste pausalac, imate uradjen Obrazac KPO

Pogledajte dopunjen program: Knjige STR

– Da li Vam trebaju cirkularna pisma ili štampa adresa na kovertama bez “prozora”?

Pogledajte Šifarske Programe.

Proverite kada ste poslednji put radili “update” svog sistema i preuzmite nove programe.

Program Finko

Današnji rad i izgled programa je rezultat višegodišnjeg iskustva autora u radu sa softverima na različitim radnim mestima od operatera do programera, rukovodioca ERC-a i davaoca usluga korisnicima softvera.

Operaterski rad:

Maksimalno omogućena jednostavnost i razumljivost rada programa bez nedoumica i što manjeg korišćenja miša tokom unosa podataka.

Pretraživanja šifara po bilo kom delu naziva ili sadržaju drugih polja u kriterijumu pretrage. Na primer kupca/dobavljača možete pronaći kucanjem dela naziva ili mesta, PIB-a…

Tokom unosa, obrada ili izveštavanja nude se pretpostavljene ili default (lepa srpska reč) vrednosti, tako da se, u većini slučajeva, ova polja samo prihvate.
Izgled programa omogućava prijatnu radnu okolinu i raspoloženje.

Pomoć u radu je obezbeđena na nivou trenutnog posla koji radite, u trenutku kada smatramo da je potrebno dodatno objašnjenje – obratite pažnju na upitnike i ikonice u programu.

Rad računovođe:

Kontrole i unakrsni izveštaji omogućavaju računovođi sigurnost u radu i kontroli podataka.

Računovodtveni izveštaji omogućavaju pregled trenutnog stanja i na osnovu toga izveštavanje rukovodstva. Otvaranje nove godine i početnih stanja radite samostalno, u trenutku kada to Vama odgovara, zahvaljujući ugrađenoj automatizaciji ovih poslova.

Operativni izveštaji za rukovodioce:

Mnoštvo izveštaja, komercijalnih i finansijskih, omogućavaju pravovremeno donošenje validnih odluka.

Softver je podeljen na funkcionalne celine, tako da u svakom trenutku razmišljate samo o trenutnom poslu koji radite.

Ekrani, izveštaji, način i jednostavnost rada čine osobeni stil rada sotvera.

POPDV FINKO– Ništa novo za knjigovođe

POPDV (pregled obracuna pdv-a). Zakon o dodatnoj Prijavi za postojeći PPPDV (POPDV) je problem za programere, a ne za kjnigovođe. Zakon o PDV se nije menjao. Stope poreza smo imali i ranije. Projektni zadatak je dala vlada. Prvi put. Na programerima je da to odrade. Nije bitno koliko ima članova. Rezultat je isti.

Rad programa POPDV

Po ovom Zakonu ima vrlo malo mogućnosti da bilo šta ručno dodate. Ovo znači da program mora biti siguran. Kako se postiže sigurnost korisnika u rad programa?

Postoje tri podatka koji se upoređuju:

1. POPDV
2. Izveštaj o knjigovodstvenom stanju podataka – duguje/potražuje po kontima
3. KPR/KIR koje već koristite.

Više o nama na našem sajtu

http://www.poslovniprogrami.rs

GALERIJA

AGENCIJA ZA SOFTVERSKE USLUGE POSLOVNI PROGRAMI BEOGRAD-RAKOVICA

KONTAKTIRAJTE NAS

SEDIŠTE FIRME

Vidikovački venac 37/48

18000 Niš

TELEFON

063/233-679

011/23-33-450

E-MAIL

slobodandundjerski@yahoo.com