INFORMACIJE O FIRMI

3M Stone group doo

3M Stone group doo je specijalizovane firma sa dugogodišnjim iskustvom na obnovi i zaštiti podova od prirodnih i veštačkih materijala i objekata u celini, u saradnji sa svojim specijalizovanim profesionalcima razvila je tehnologiju, postupke i preparate koje zaštitu kamenih podova uvode u novu eru. Tako je postignuta uspešna zaštita kroz tri osnovna postupka:

priprema površina, prema stanju i potrebi – čišćenje, revitalizacija, obnova, restauracija

dugotrajna dubinska zaštita protiv upijanja vode, masnoća i dr. nečistoća

održavanje i nega zaštićenih površina.

Tretiraju se mermer, granit, prirodni kamen, opeka, koto, klinker, keramika, prirodni i veštački aglomerati na cementnoj i sintetičkoj osnovi, granitogres, betonski proizvodi… Tako su postignuti osnovni zahtevi kod zaštite: ne narušava se prirodni izgled i boja, nema ostataka primenjenih preparata i ne stvaraju se površinski filmovi, ne menjaju se struktura, obrada (poliran pod ostaje poliran), ne menjaju se hemijski sastav i mehaničke osobine materijala, u ukupnom sprečava se erozija podova od poroznih građevinskih materijala.

Dubinska, dugotrajna zaštita u vidu penetrata omogućava i potpunu paropropustljivost, otpornost na UV zrake, a sprečava nastanak patine, solnih i mineralnih nanosa, lišajeva, algi, mahovine, hvatanje materija organskog porekla (žvaka), raznih grafita…

Zaštićene površine se lako održavaju mekom četkom, suvom ili vlažnom krpom i vodom, ili, neutralnim preparatima namenjenim za održavanje specifičnih zaštićenih materijala kako njihova zaštita ne bi ujedno vodila do dalje degradacije.

GALERIJA

3M Stone group doo

KONTAKTIRAJTE NAS

SEDIŠTE FIRME

Šalinačka bb

11300 Smederevo

TELEFON

063/304-454

026/640-090

011/852-66-09

E-MAIL

3mston@gmail.com

SAJT