Zdravstveno socijalne usluge

Zdravstveno socijalne usluge

Specijalistička i opšta medicinska praksa, stomatološke, oftamološke i ginekološke ordinacije, specijalne hirurške bolnice, hemijske laboratorije, ordinacije za fizikalnu medicinu, apoteke, domovi za stara i nepokretna lica, socijalna zaštita, nega i lečenje životinja, veterinarska delatnost.

Go to Top