Vatrogasna oprema Čačak Vatro Prevent doo

INFORMACIJE O FIRMI

VATRO-PREVENT D.O.O.

 PRODAJA:

– Svih vrsta vatrogasnih aparata, uređaja, sprava i servis istih

– Svih vrsta tehničkih gasova (posedujemo cisternu za pretakanje CO2 gasa sa mogućnošću punjenja malih i velikih boca)

– Kompletne vatrogasne opreme

– Hidrantske opreme

– HTZ opreme

– Svih rezervnih delova za vatrogasne aparate “Vatrosprem”, “Pastor” i ostalih proizvođača

– Protivpožarnih aparata (proizvodnja delova za vatrogasne aparate)

– Sistema za dojavu požara uz proveru i održavanje instalacija

USLUGE:

– Izrada normativnih akata iz oblasti zaštite od požara

– Izvođenje obuka zaposlenih radnika iz oblasti zaštite od požara

– Kontrola protočnih kapaciteta i pritiska vode u hidrantskoj mreži

– Provera ispravnosti i održavanje električnih i gromobranskih instalacija

– Kontrola električnih uređaja i instalacija namenjenih za rad u eksplozivnoj atmosferi

– Vršenje praktične provere znanja zaposlenih radnika iz oblasti zaštite od požara

– Kontrolno ispitivanje i servisiranje prevoznih i ručnih vatrogasnih aparata i ostalih vatrogasnih sredstava i opreme

Pored navedenog, nudimo i opremu za zavarivanje i rezanje…

GALERIJA

Vatrogasna oprema Vatro-Prevent D.O.O.

KONTAKTIRAJTE NAS

SEDIŠTE FIRME

Bulevar Oslobodjenja bb

32000 Čačak

TELEFON

032/512-00-20

032/373-341

E-MAIL

vprevent@gmail.com

Podelite!