• Fish bar Gogi nalazi se u Zemunu, u ulici Masarikov trg 16

    Pogledaj više!