• Preduzeće Jugopromet ADS doo je osnovano 1989. god. sa 100% privatnim kapitalom.

    Pogledaj više!