Reciklaža i upravljanje otpadom

Reciklaža i upravljanje otpadom

Otkup tretman i prerada sekundarnih sirovina, ponovna upotreba razvrstanih materijala, reciklaža papira, plastike, sortiranje sirovina za reciklažu, sakupljanje svih vrsta opasnog i neopasnog otpada osim radioaktivnog otpada, demontaža olupina.

Go to Top