fbpx

Otkup tretman i prerada sekundarnih sirovina... Ponovna upotreba razvrstanih materijala... Sortiranje sirovina za reciklažu... Reciklaža papira, plastike, stakla... Sakupljanje svih vrsta opasnog i neopasnog otpada... Ponovna upotreba razvrstanih materijala.... Demontaža olupina...
Reciklaža i upravljanje otpadom

Reciklaža i upravljanje otpadom

Otkup tretman i prerada sekundarnih sirovina, ponovna upotreba razvrstanih materijala, reciklaža papira, plastike, sortiranje sirovina za reciklažu, sakupljanje svih vrsta opasnog i neopasnog otpada osim radioaktivnog otpada, demontaža olupina.

Učitajte još sadržaja
Go to Top