Proizvodnja kesa i pekarske ambalaže GV Rotating doo

INFORMACIJE O FIRMI

GV ROTATING

proizvodi sirovinu za proizvodnju širokog spektra ambalaže, za razne grane proizvodnje i uslužnih delatnosti. Nesporno je da prioritet i danas ima konfekcijska industrija za se proiizvodi ambalaža ali skoro u istoj meri je zastupljen pšrehrambena industrija prvenstveno pekarstvo.

Ručne mašine su odavno u muzeju a savremena proizvodnja ambalaže u milionskim tiražima ne bi mogla da se zamisli bez novih automatizovanih mašina za proizvodnju kesa. Ekstruderi proizvode ogromne količine sirovine od koje se prave KAST kese kao kopletam proizvod GV ROTATINGA.

GALERIJA

GV Rotating D.O.O.

KONTAKTIRAJTE NAS

SEDIŠTE FIRME

Košutnjačko brdo 41

34000 Kragujevac

TELEFON

034/634-90-60

064/119-81-54

E-MAIL

zilovic96@gmail.com

Podelite!