PREDŠKOLSKA USTANOVA KUĆA MAŠTE

INFORMACIJE O FIRMI

Nalazimo se na Bežanijskoj kosi u dve prelepe kuće sa dvorištem za igru.
Želimo da naš vrtić bude najvažniji deo vaspitanja vaše dece, prvo maštanje koje se pamti i voli, da stasaju u savremene princeze i prinčeve, da kroz igru odrastaju i uče.

Program rada sastavljen je u saradnji sa vaspitačima i pedagozima, na osnovu smernica koje preporučuju NTC SISTEM UČENJA ,Ministarstvo prosvete Srbije, Montesori škola i deklaracija UN-a, kojima kroz brojne aktivnosti i radionice pozitivno podstičemo razvoj dečije kreativnosti i intelekta.

U sklopu predškolske ustanove Kuća mašte postoje tri jaslene mešovite grupe. Grupe su male, jer naš cilj je da svako dete dobije dovoljno pažnje. Nega i vaspitanje dece u jaslenim grupama je poverena medicinskim sestrama – vaspitačima koje imaju dugogodišnje iskustvo.

Plan i program rada sa decom na uzratu od 3 do 5 godina je u našoj ustanovi kao bazu postavio NTCsistem učenja.Osnova ovako koncipiranog programa jeste da se pravilnim odabirom aktivnosti,igara i materijala podstiče intelektualni razvoj deteta.
Ovaj program kao osnovnu polaznu tačku ima razvoj kreativnosti i funkcionalnog znanja deteta na takav način da pruža zdravu i podsticajnu sredinu za nesmetano odrastanje i razvoj potencijala svakog deteta.
U ovom razvojnom periodu deteta postoji nekoliko razvojnih prekretnica :
• Senzomotorni razvoj
• Saznajni razvoj
• Razvoj govora ikomunikacije
• Socio-emocionalni razvoj

PU Kuća Mašte je od 2010. godine verifkovana ustanova od strane Ministarstva prosvete za sprovođenje pripremnog predškolskog programa, koji je deo devetogodišnjeg obaveznog vaspitanja i obrazovanja dece u Republici Srbiji.

Pripremanje deteta za polazak u školu predstavlja neposredni cilj PPP i ostvaruje se kroz godišnji Plan i program ustanove. Trajanje PPP propisano Planom rada ustanove je 9 meseci, od 1. oktobra do 30. juna tekuće školske godine u periodu od 4 sata dnevno.
Ustanova u radu sa decom koja pohađaju pripremni predškolski program koristi model B predškolskog vaspitanja i obrazovanja koji je kognitivno-razvojni program sa jasno definisanim vaspitno-obrazovnim ciljevima, zadacima i tipovima aktivnosti.

Predškolska ustanova poseduje licencu za sprovođenje NTC sistema učenja od školske 2014/2015. godine.
NTC (Nikola Tesla Centar – Odsek Mense za darovite) sistem učenja je osnovao dr Ranko Rajević a kao rezultat neurofizioloških saznanja da je period do 7 godine najplodonosniji za stvaranje neuronskih veza kod deteta. 

Školica baleta
U okviru predškolske ustanove postoji školica baleta za decu uzrasta od 3 godine do polaska u školu. U skladu sa uzrastom, radi se sa dosta uživanja i truda u okviru tri grupe: početnoj, srednjoj i starijoj.
Časovi su dva puta nedeljno u trajanju od 45 minuta a vodi ih baletski koreograf Nataša Gvozdenović, koja ima dugogodišnje, kontinuirano iskustvo u radu sa predškolskom decom. 

Školica taekwonda
Školica taekwonda je namenjena deci uzrasta od 3 godine pa do polaska u školu. Treninzi su dva puta nedeljno u trajanju od 45 minuta.
Sa decom trenira jedan od trenera Taekwondo kluba Azija (osnovan 1995. godine), Veljko Savičević. On je nosilac III dana, osvajač više medalja na državnim prvenstvima i ima višegodišnje iskustvo u radu sa predškolskom decom.

Školica nemačkog jezika
Pored engleskoj jezika u PU Kuća mašte za decu postoji i školica nemačkog jezika. Školica je namenjena deci uzrasta od 4 godine pa do polaska u školu.
Deca imaju časove dva puta nedeljno u trajanju od 45 minuta sa profesorom nemačkoj jezika. 

Više o nama na našem sajtu

http://www.vrtic-kucamaste.co.rs

GALERIJA

PREDŠKOLSKA USTANOVA KUĆA MAŠTE

KONTAKTIRAJTE NAS

SEDIŠTE FIRME

Generala Mihajla Nedeljkovica 153b

11070 Beograd

TELEFON

063/378-761

011/3177-499

E-MAIL

kuca.maste@yahoo.com

Podelite!