Plastični rezervoari, septičke jame i plastične kace Osečina | Stenik Plast

PLASTIČNI REZERVOARI OSEČINA

REZERVOARI ZA VODU, NAFTU, HEMIKALIJE

Naši rezervoari za vodu, gorivo, naftu i hemikalije pokazali su se efikasnim zbog više korisnih karakteristika. Otporni su i istrajni, laki za manipulaciju i ugradnju i jednostavni za upotrebu. Plastični rezervoari imaju široku primenu u raznim delatnostima, pri čemu im je osnovna funkcija skladištenje vode.

PLASTIČNE SEPTIČKE JAME OSEČINA

Plastične septičke jame se koriste za taloženje i delimično prečišćavanje otpadnih voda. Naše septičke jame su savremeno rešenje za odlaganje otpadnih voda u domaćinstvima, školama, vrtićima, vikend naseljima, hotelskim i motelskim smeštajima.

STENIKPLAST proizvodi plastične septičke jame tehnologijom spiralnog namotavanja polietilena visoke gustine PEHD, materijala izuzetne hemijske postojanosti, koji ne prima mirise od tečnosti niti ih odaje, pa je apsolutno podesan za skladištenje sanitarno-fekalnih otpadnih voda. PEHD je neporozan i otporan na sve vrste hemjiskih supstanci koje se koriste u domaćinstvima

PLASTIČNE KACE OSEČINA

Plastične kace sa vodenim dihtungom najvišeg kvaliteta. Ove kace imaju dodatni prsten na vrhu u koji se sipa voda ili parafinsko ulje. Na vrh se postavlja odgovarajući poklopac koji uranja u vodu i deluje kao dihtung, pa se na ovaj način kaca hermetčki zatvora i pospešuje proces fermentacije i sprečava oksidaciju koja bi izazvala promene u kvalitetu vina.

Time je onemogućeno da se miris materije širi izvan nje, a šta je još bitnije, kace sa ovakvim poklopcem onemogućavaju da u burić dospeju insekti koji bi pokvarili sadržaj, što je izuzetno važno kada se kace od plastike koriste za fermentaciju voća i povrća, grožđa, kljuka i čuvanje vina.

Ostala ponuda:

  • PRAVOUGAONE KADE I TANKVANE
  • PLASTIČNE KANALIZACIONE CEVI
  • PLASTIČNE VENTILACIONE CEVI
  • SEPARATORI MASTI, ULJA I NAFTNIH DERIVATA
  • ŠAHTE ZA KANALIZACIJU I VODOMERE
  • PONTONI ZA PLOVNE OBJEKTE
  • PLOVCI I BURIĆI ZA SPLAVOVE I KUĆE NA VODI

Podelite!