Piramida doo projektovanje i izgradnja objekata od drvenih konstrukcija

piramida doo drvene krovne konstrukcije

INFORMACIJE O FIRMI

Piramida doo projektovanje i izgradnja objekata od drvenih konstrukcija Sremska Mitrovica

Firma se bavi projektovanjem i građenjem objekata gde se kao osnovni materijal koristi drvo i drveni prefabrikati. Specijalizovani smo za projektovanje i građenje objekata velikih raspona – inženjerski odgovornih konstrukcija, te za projektovanje i građenje montažnih objekata.

U sklopu naše ponude je projektovanje konstrukcije objekta, nabavka osnovnog materijala i izrada elemenata od ravnog lepljenog lameliranog drveta i lučnog lepljenog lameliranog drveta kao i neophodnih veznih elemenata od čelika. Transport konstrukcije na gradilište, redovnim ili vanrednim transportom. Montaža konstrukcije u projektovani položaj sopstvenim sredstvima – autodizalicom, radnim platformama i skelama.

Za sve objekte gde se primenjuje drvo kao noseći materijal pružamo konsultativne usluge u cilju obezbeđenja najkvalitetnijeg rešenja.

Projektovanje konstrukcije objekta

 • građevinsko projektovanje noseće konstruckije od masivnog ili lepljenog lameliranog drveta na nivou idejnog, glavnog ili izvođačkog projekta
 • konsultativne usluge u cilju pronalaženja i projektovanja najkvalitetnijeg rešenja konstrukcije objekta, a u promotivnom cilju korišćenja drveta kao materijala za noseću konstrukciju

Proizvodnja elemenata od lepljenog lameliranog drveta

 • proizvodnja grednih elemenata od ravnog lepljenog lameliranog drveta
 • proizvodnja grednih elemenata od lučnog lepljenog lameliranog drveta
 • proizvodnja namenski oblikovanih čeličnih elemenata za međusobnu vezu elemenata konstrukcije
 • proizvodnja briketa od četinarske piljevine

Transport

 • transport konstrukcije u rastavljenom stanju
 • vangabaritni, vanredni transport konstrukcije u rastavljenom stanju uz obezbeđenje pratnje

Montaža

 • montaža konstrukcije u projektovani položaj
 • montaža uz rad autodizalice
 • montaža uz rad radnih platformi na motorni pogon
 • montaža uz formiranje specijalnih skela i namenski oblikovanih skela

GALERIJA

Piramida doo projektovanje i izgradnja objekata od drvenih konstrukcija

KONTAKTIRAJTE NAS

SEDIŠTE FIRME

Palanka 78

22000 Sremska Mitrovica

TELEFON

022/611-081

022/639-205

E-MAIL

sm.piramida@neobee.net

Podelite!