Jeep Commerce d.o.o.

INFORMACIJE O FIRMI

Jeep Commerce

posluje u sledećim oblastima:

 • Proizvodnja čeličnih šavnih cevi
 • Distribucija, trgovina na veliko celicnim i aluminijumskim proizvodima
 • Prerada čeličnih limova i profila
 • Trgovina na veliko i malo aluminijumom
 • Skladištenje
 • Prevoz robe u drumskom saobraćaju
 • Pretovar tereta
 • Proizvodnja metalnih konstrukcija u građevinskoj industriji
 • Proizvodnja aluminijumskih konstrukcija

U okviru Kompanije posluju sledeće organizacione celine:

 • Distributivno-servisni Centar Krnjača
 • Fabrika šavnih cevi Zemun
 • Maloprodaja Zemun Batajnički drum
 • Maloprodaja Krnjača Pančevački put

Značajnu pokretačku snagu Kompanije, predstavljaju njeni zaposleni. Jeep Commerce d.o.o. koristi savremen i efikasan pristup upravljanju ljudskim resursima u oblastima mobilizacije i angažovanja radne snage, osmišljavanja radnih mesta, stalnog ulaganja u obuku i usavršavanje zaposlenih. U Kompaniji je zaposleno oko 350 ljudi, i to oko 35 visokoobrazovanih kadrova-mašinske, ekonomske i pravne struke, i isto toliko zaposlenih je sa višim stepenom obrazovanja. U firmi takođe radi i 50% kvalifikovanih i uskospecijalizovanih radnika angažovanih u okviru proizvodnih aktivnosti.

Jeep Commerce d.o.o.

KONTAKTIRAJTE NAS

SEDIŠTE FIRME

Pančevački put 64a

11000 Beograd

TELEFON

011/331-64-00

011/331-64-81

011/331-64-80

E-MAIL

mirjana.milosavljevic@jeepcommerce.com

Podelite!