Hrana i piće

Proizvodnja, prerada i prodaja sirovina namenjenih za ishranu, prerada mleka, proizvodnja sireva, prerada i konzervisanje mesa, mesne preradjevine, konditorski proizvodi, vinarije.