fbpx

Prerada sirovina hemijskim putem Proizvodnja i perada plastičnih masa Registracija vozila, tehnički pregled Vulkanizeri, putnički i teretni program Farbarsko limarske radionice Tehnički pregled
Hemijska industrija

Hemijska industrija

Prerada sirovina hemijskim putem.Obuhvata proizvodnju i peradu plastičnih masa, veštačkih vlakana, industriju boja i lakova kao i farmaceutsku i kozmetičku industriju.

Go to Top