Geometar Goran

INFORMACIJE O FIRMI

Pružamo kompletne usluge u svakom aspektu izvođenja geodetskih radova. Dugogodišnje iskustvo u radu, visok stepen znanja i obrazovanja, omogućili su nam da ostvarimo saradnju sa velikim brojem zadovoljnih klijenata na području Beograda i okoline. Prilikom rada koristimo najmoderniju opremu za snimanje.

Naš rad baziramo na strogo propisanim normama i ustaljenim principima koji nam omogućavaju da veoma brzo, lako i precizno obavimo poslove koje su nam klijenti poverili.

Geodetsko snimanje objekata vršimo :

  za potrebe legalizacije ili tehničkog prijema objekata u postupku dobijanja upotrebne dozvole

ucrtavanje objekata u katastru nepokretnosti

KATASTARSKI POSLOVI

 • snimanje objekata za legalizaciju i uknjižbu
 • formiranje građevinskih parcela
 • omeđavanje i deoba katastarskih parcela
 • izrada katastarsko – topografskih planova za projektovanje
 • izrada protokola regulacija

INŽENJERSKA GEODEZIJA

 • obeležavanje i praćenje gradnje poslovnih i stambenih objekata
 • trasiranje i snimanje izvedenog stanja saobraćajnica
 • praćenje i kontrola sleganja objekata
 • kontrola izvedenih temelja objekta
 • snimanje podzemnih instalacija – vodova
 • obračun kubature zemljanih radova,kubature asfalta, šljunka
 • izrada situacionih planova
 • snimanje fasada

LEGALIZACIJA

 • geodetski snimak
 • projekat izvedenog stanja
 • tehnički izveštaj

GALERIJA

Geometar Goran

KONTAKTIRAJTE NAS

SEDIŠTE FIRME

11253 Sremčica - Beograd

TELEFON

063/882-71-23

065/537-72-50

E-MAIL

gorangeometar@gmail.com

geometar84@gmail.com

Podelite!