fbpx

Energija i rudarstvo

Home/Energija i rudarstvo

Energija i rudarstvo podrazumeva snabdevanje i distribucija električne energije, čvrstim tečnim i gasovitim gorivima. Podrazumeva  trgovinu i distribuciju gasa.

Pored toga u ovu delatnost spada trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima. Kao jedna od podkategorija ove delatnosti su i benzinske pumpe.

Energetika se bavi proizvodnjom i prometom čvrstih, tečnih i gasovitih energenata kao i električnom i nuklearnom energijom. Neki oblici energije se proizvode potrošnjom fosilnih goriva (ugalj, nafta, gas) i drugih neobnovljivih izvora-nuklearna energija dok se drugi proizvode iz obnovljivih izvora , sunce, vetar, talasi, geotermalna energija.

Energetika je oblast privrede koja se bavi proizvodnjom, prenosom i distribucijom energenata i energije. S obzirom da je u pitanju poznati i opšteprihvaćeni i zastupljen pojam može se definisati na više načina. U naučnom smislu je energetika nauka o energiji i tehničkom korišćenju izvora energije. U ekonomskom smislu je energetika skup privrednih aktivnosti usmerenih na istraživanje i proizvodnju primarnih ili sekundarnih izvora energije, transformaciju, prenos i distribuciju do potrošača.

ND PETROL 2000 DOO NOVI PAZAR

Informacije Galerija Kontakt

ND PETROL 2000 DOO NOVI PAZAR

ZLATIBOR-GAS DOO

Informacije Galerija Kontakt

ZLATIBOR-GAS DOO

RICH PETROL DOO

Informacije Galerija Kontakt

RICH PETROL DOO

Trgo Trans doo

Informacije Galerija Kontakt

Trgo Trans doo

Evrogas d.o.o.

Informacije Galerija Kontakt

Evrogas d.o.o.

Ćosić D.O.O.

Informacije Galerija Kontakt

Ćosić D.O.O.
Go to Top