BROKOS D.O.O. BEOGRAD

INFORMACIJE O FIRMI

POSREDOVANJE U OSIGURANJU BROKOS D.O.O. BEOGRAD

Društvo za posredovanje u osiguranju “BROKOS” DOO, Beograd je ovlašćeno Rešenjem Narodne banke Srbije broj:
5212 od 04.07.2016. godine, za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju.

SVE VRSTE OSIGURANJA

PROCENA I NAPLATA ŠTETA
PRENOS VLASNIŠTVA VOZILA
ZELENA KARTA
REGISTRACIJA VOZILA
TEHNIČKI PREGLED

Osnovna i jedina delatnost našeg Društva su poslovi posredovanja u osiguranju, koji se manifestuju u sledećem:
– posredovanje u osiguranju, odnosno dovođenje u vezu klijenta-osiguranika i osiguravača radi zaključenja ugovora o 
osiguranju,
– zastupanje u osiguranju (obavezno osiguranje motornih vozila i putno osiguranje) obavljamo preko naseg 
partnerskog preduzeca “SERDIKA”DOO
– savetovanje i stručna pomoć osiguranicima za vreme trajanja osiguranja,
– pomoć pri prijavljivanju, proceni i naplati šteta od osiguravača.

Društvo za posredovanje u osiguranju ,,BROKOS” D.O.O. svojim klijentima pruža i neke druge usluge, koje nisu 
vezane za delatnost Društva, ali koje klijenti mogu koristiti preko preduzeća sa kojima naše Društvo sarađuje, a to 
su:
– usluge pripreme dokumentacije za registraciju vozila,
– registracija vozila u ime klijenta kod nadležnog MUP-a
– tehnički pregled vozila,
– sklapanje ugovora o prenosu vlasništva motornog vozila,
– plaćanje poreza na promet u ime klijenata u nadležnoj opštinskoj upravi
– odjava vozila na teritoriji cele Srbije.

GALERIJA

BROKOS D.O.O. BEOGRAD

KONTAKTIRAJTE NAS

SEDIŠTE FIRME

Goce Delčeva 33

11070 Beograd

TELEFON

065-211-30-00

011-269-27-15

E-MAIL

brokos.bg@gmail.com

SAJT

Podelite!