Agencija za prevodjenje Versus

INFORMACIJE O FIRMI

Naša agencija je specijalizovana za profesionalo prevođenje dokumenata sa engleskog na srpski, kao i sa srpskog na engleski jezik. Vršimo usluge profesionalnog prevoda dokumenata sa overom sudskog tumača ili bez overe. Dugogodišnje iskustvo u oblasti prevođenja navelo nas je da se grupišemo u tim prevodilaca. Naši sudski tumači svojom vrhunskom stručnošću i kvalifikacijama garantuju tačne i kvalitetne prevode uz strogo poštovanje rokova isporuke. Tačnim prenošenjem poruka i predstavljanjem svoje dokumentacije ili dokumentacije kompanije stičete jedan profesionalni kredibilitet, a time doprinosite i individualnom uspehu, kao i većem ugledu Vaše kompanije. Konfidencijalnost je karakteristika koju ističemo. Računajte na našu apsolutnu poverljivost i čuvanje informacija i Vašeg intelektualnog vlasništva.

Usluge sudskog tumača

Overeni prevod je prevod dokumenta koji je formalno verifikovan i može se koristiti kao zvaničan dokument. Sudski prevodilac je osoba koje izdaje overeni prevod dokumenata i garantuje da je prevod istovetan sa originalom. Za overen prevod dokumenta potrebno je dostaviti original ili overenu kopiju originala. Usluga sudskog tumača podrazumeva prevođenje dokumenata i overu prevedenog dokumenta pečatom stalnog sudskog prevodioca.

Primopredaja dokumenata obavlja se prema dogovoru između klijenata i naše prevodilačke agencije na način koji strankama najviše odgovara. Prevode uglavnom primamo i dostavljamo elektronskom poštom (e-mail) ili putem faxa, tako da će Vam u najkraćem mogućem roku biti dostavljeni prevodi koje ste naručili. Mogu se koristiti i neki drugi mediji, CD, memory flash stick… Ukoliko je potrebno da se dostave originalni prevodi ili overeni prevodi Vaših dokumenata, agencija Versus je organizovala kurirsku službu, kako bismo Vam olakšali poslovanje. U najkraćem mogućem roku na Vašu adresu isporučićemo prevod koji su za Vas preveli stručni prevodioci naše agencije.

  • Prevodi sa engleskog i na engleski jezik u raznovrsnim stručnim oblastima
  • Zvanični overeni prevodi dokumenata
  • Dugоgоdišnjе iskustvо u ovoj oblasti, pоsvеćеnоst usаvršаvаnju, povoljne cеnе i stručnо kоrišćеnjе nоvih tehnologija i programa u prevođenju
  • Kvalifikovani profesionalci, rigorozna lektura, posvećenost poslu
  • Strogo poštovanje rokova isporuke
  • Hitnost bilo koje vrste prevoda plaća se dodatnih 10 – 20% na standardnu cenu
  • Mogućnost potpisivanja pоsеbnog spоrаzuma о zаštiti pоdаtаkа kојi su nаm pоvеrеni

GALERIJA

Agencija za prevodjenje Versus

KONTAKTIRAJTE NAS

SEDIŠTE FIRME

Kraljice Katarine 82a, Banovo Brdo (Cukarica)

11000 Beograd

TELEFON

064/844 5066

E-MAIL

office@sudski-prevodilac.rs

Podelite!