Advokatska kancelarija Slavica Grahovac

INFORMACIJE O FIRMI

 • U advokatskoj kancelariji Slavice Grahovac možete dobiti sledeće pravne usluge:
 • Privredna drustva:
 • -osnivanje privrednog društva
 • -reorganizacija društva, odnosno promena statusne i pravne forme društva
 • -postupak likvidacije i stečaja društva
 • -postupak likvidacije i stečaja društva
 • Upravni postupak
 • Radni sporovi
 • Naknada štete
 • Parnični postupak
 • Vanparnični i ostavinski postupci
 • Krivični postupak
 • Nekretnine:
 • -pribavljanje dokumentacije za izgradnju
 • -kupoprodaja nepokretnosti
 • -kompletiranje imovinsko – pravne dokumentacije
 •  Restitucija

Advokatska kancelarija Slavica Grahovac

KONTAKTIRAJTE NAS

SEDIŠTE FIRME

Vojvode Milenka 34

11000 Beograd

TELEFON

063/209-999

011/3616-345

E-MAIL

sgrahovac@gmail.com

Podelite!